İhracatta Navlun Desteği 2020

İhracatta navlun desteği, geçmiş dönemlerde, kara yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı için verilmişti.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında havayolu taşımacılığı için yeniden navlun desteği açıldı.

01/05/2020-31/07/2020 tarihleri arasında yapılan havayolu taşımacılığı için destek verileceği açıklanmıştır.

Desteklenen Sektörler:

Yaş meyve-sebze, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, süs bitkileri, fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, meyve ve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, deri ve mamulleri, halı, elektrik-elektronik, makine ve bilişim, makine ve aksamları, otomotiv, savunma ve havacılık, iklimlendirme, kimyevi maddeler ve mamulleri,

Desteklenen Firma:

Türkiye’de yerleşik olup bu Karar kapsamında desteklenen sektörlerde hava kargo taşımacılığı ile ihracat gerçekleştirdiğini tevsik eden ihracatçı/imalatçı firmalar.

Hava kargo taşıma giderlerinin desteklenmesi Desteklenen sektörlerde aşağıda yer alan tabloda belirtilen ülkelere hava kargo taşımacılığı ile ihracat gerçekleştirilmesi halinde aynı tabloda belirtilen tutarlarda destek sağlanır.

 

GRUP NO BÖLGE/ÜLKE DESTEK TUTARI
1 Avrupa Ülkeleri 8.500 Türk Lirası/Ton
2 Afrika Ülkeleri 15.000 Türk Lirası/Ton
3 Amerika Kıtası Ülkeleri 19.000 Türk Lirası/Ton
4 Ortadoğu Ülkeleri 9.900 Türk Lirası/Ton
5 Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri 8.600 Türk Lirası/Ton
6 Asya-Pasifik Ülkeleri 15.000 Türk Lirası/Ton

 

Ödeme esasları :

  1.  Bu Karar kapsamındaki firmaların hava kargo taşımacılığı destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ihracatın gerçekleştirildiğinin tevsik edilmesi gerekir.
  2.  Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenecek bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenir.
  3.  Bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlanacak olan ihracatçı firmalar hak ediş tutarlarını imalatçı firmaya temlik edebilir.
  4.  Bu Karar uyarınca sağlanan azami destek tutarı, destek kapsamında yapılacak ihracat değerinin %20’sini geçemez.
  5.  Bu Karar kapsamında gerçekleştirilen ihracata teslim şekline bakılmaksızın destek sağlanır.

Süre :

Destek Başvuruları için son tarih intaç tarihinden itibaren en geç 3 aydır.