TASARIM ÜRGE DESTEĞİ

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri ne demektir:

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla hazırlayıp uygulamaya geçireceği projelerdir.

Bu destek türü, tasarım yapan firmaların, yurtdışına yönelik olarak geliştirecekleri bir proje için, personel istihdamına ve projeyle ilgili makine ekipman ve yazılım gibi fiziki giderlerin karşılanmasına yöneliktir.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği kapsamında neler desteklenmektedir:

a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

Harcama Türü Proje Harcama Üst Limiti Destek Oranı Şirkete Ödenen Destek Tutarı
Tasarımcı, modelist, mühendislerin brüt maaş giderleri $2.000.000 % 50 $1.000.000
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri $500.000 % 50 $250.000
Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri $300.000 % 50 $150.000
GENEL TOPLAM $2.800.000 % 50 $1400.000

 

Bir şirket birden fazla tasarım ve ürün geliştirme projesinden yararlanabilir mi?

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir, dolayısıyla birden fazla Birden Fazla Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinden Yararlanmak mümkün değildir.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında yabancı tasarımcılar istihdam edilebilir mi?

Evet, istihdam edilen tasarımcılardan en fazla ikisi yabancı olabilir. Bu ikisi yabancı tasarımcının istihdam gideri de desteklenir.

 

Desteğin başlangıç tarihi ve süresi nasıldır, ne zaman destek alabiliriz:

Desteklerin başlangıç tarihi Şirketlerin Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. Bu destek kapsamına alınma tarihinden sonra yapılacak harcamalar Bakanlık tarafından desteklenmektedir. Destek kapsamına alınma tarihinden önce yapılan harcamalar Bakanlık tarafından desteklenmez.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında destek süresi ne kadardır:

Şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla 3 (üç) yıllık olabilir. Destek kapsamına alınan şirketin tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamındaki proje harcama kalemleri desteklenir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, mevzuatta yer alan limitler dahilinde olmak kaydıyla, 2 (iki) yıl daha uzatılabilir. Böylelikle bir firma 3 yıl+ 2 yıl olmak üzere tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında destek alabilir.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında istihdam desteğinden yararlandırılan modelist kimlerdir:

Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun ya da ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişilerdir.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında istihdam desteğinden yararlandırılan tasarımcı:

Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yüksek öğrenim görmüş Türk tasarımcılarıdır.