Döviz Kazandırıcı Hizmet – Bilişim Sektörü Proje Danışmanlığı

Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile ülkemizde döviz gelirlerinin arttırılmasında önemli rol oynayan bilişim sektöründe uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik olarak birçok yeni teşvik unsuru yürürlüğe kondu. Bu destek kapsamında bilişim şirketlerinin(yazılım, internet, bilgisayar oyunu ve mikroçip vb. alanda hizmet veren) potansiyeli harekete geçirilmek isteniyor. Verilen destekler sayesinde, Türk bilişim sektörünün dünyaya yayılarak dünyadaki pazar payını ciddi oranda arttıracaktır.

  1.  Marka tescil  masrafları , %50  -50.000 USD /yıl
  2.  Belge /sertifika Desteği , %50 -50.000 USD /belge başına
  3.  Danışmanlık Desteği, %50 -200.000 USD/yıl
  4.  Yabancı şirket  alımlarında  mali/hukuki danışmanlık desteği , %60- 200.000 USD /yıl
  5.  Yurtdışı Birim  Kira Desteği ,%60 -120.000 USD/yıl * 4 yıl
  6.  Yurtdışında Tanıtım  katılım desteği , 560  -400.000 USD/yıl * 4 yıl
  7.  Yurtdışında  Fuar katılım desteği , %50 -15.000 USD/yıl
  8.  Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Komisyon Desteği, %50 – 100.000 USD/mobil uygulama
  9.  Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği,%50 -200.000 USD/mobil uygulama
  10.  Bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere  istihdam edilen en  fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretlerini kapsamaktadır. %50-25.000 USD /personel/yıl