YURT DIŞINDA OFİS  (2010/6 TEBLİĞ) MAĞAZA AÇMA, İŞLETME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

İmalat Yapan firmalar

Mağaza Kira  – %50’si – $120.000

Ofis, Showroom Depo ve reyon kira  – %50’si $100.000

Ticaret Yapan firmalar

Mağaza Kira  – %40’si – $100.000 kadar,

Ofis, Showroom Depo ve reyon kira – %40’si $75.000

hibesel olarak desteklenmektedir.

25 yurt dışı şube destek kapsamındadır. Destek süreleri 4 yıl boyunca geçerlidir.

 

Bu destekler  hedef pazarlarda  faaliyet gösteren işletmeler için 10 puan da  artırılmaktadır.

 

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 1. Yurtdışı Birimi Bulunan;

Firmalar tanıtım giderlerini ,her bir tanıtım  ülkesi bazında  %60’nı

$150.000 kadar, (birimi olan ülkede şart değildir ,birim olmayan

ülkelerde marka tescil  belgesi veya başvurusu olması gereklidir.)

 1. b) Yurtdışı Birimi Olmayan;

Ancak yurtiçinde ve tanıtım ülkesinde Marka Tescil Belgesi veya başvurusu olan firmalar ise tanıtım giderlerinin % 60’sini $250.000 kadar olan harcamaları hibesel olarak desteklenmektedir.

YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN  DESTEKLENMESİ

Yurtiçi Marka Tescil Belgesine sahip firmaların yurtdışı marka tescil ve

korunma giderleri %50’si $50.000 hibesel olarak 4 yıl desteklenmektedir.

 

PAZAR ARAŞTIRMA AMACIYLA YAPILAN YURT DIŞI GEZİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Firmanızın ürünleri ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması gezilerine

ilişkin giderler hibesel olarak desteklenir.

 • Seyahat başına en fazla $5.000,

– Yılda en fazla 10 yurt dışı geziniz için toplam $50.000 hibesel olarak

desteklenir.

Desteklenen Harcamalar ;

 • Uçak, tren ve otobüs biletlerinizin %70’i,
 • Otel masraflarınız şirket başına günlük 300 USD
 • Araç kiralama günlük 50 USD

 

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri %50 oranında ve her bir Pazara Giriş Belgesi başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirket başına yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar destek verilir.

 1. a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 2. b) Belgelendirme tetkik giderleri
 3. c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

     ç) Test/analiz raporu giderleri

 1. d) Zorunlu Kayıt Ücretleri
 2. e) Tarım ürünleri analizine ilişkin Sağlık sertifika ücreti
 3. f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Desteklenen belgeler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri

RAPOR DESTEĞİ

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler. Rapor ve danışmanlık için şirketler  için %60, yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ

Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı organizasyonları yararlandırılır.

1- Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan fuarlar

2-  Fuar dönüşü gerekli tüm belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; ilgili üye olduğu ihracatçı birliklerine verilir.

3- Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarının %50 ‘si , yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 77.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 117.000 Türk Lirasını; prestijli fuarlardan biri olması halinde 394.000 Türk Lirasını geçemez.

Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

Desteklenen fuarlar listesi için tıklayınız.

https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2020-ve-2021-yillarinda-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-fuarlar

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

 

Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı organizasyonları yararlandırılır.

Destek kapsamında olan yurt içi fuarlar %50 oranında desteklenmektedir.

Destek üst limiti 41.000 TL.

Fuardan sonra 3 ay içerisinde başvuruda bulunulması gerekmektedir.